Scroll
Konaklama Sözleşmesi

 

1- Sözleşmenin tarafları; İş bu sözleşmenin tarafları Güzeloba Mah. Ay 1 Sok.No : 5/6 ANTALYA -  adresinde yerleşik ORJİNAR TURİZM EMLAK TAŞ.TARIM HAYVANCILIK SAN. Ve TİC.LTD.ŞTİ. seyahat acentesi (bu sözleşmede kısaca ORJİNAR Travel diye anılacaktır.) Diğer tarafta Tüketici (bu sözleşmede Tüketici diye anılacaktır.) arasında yurt içi otel konaklaması konusunda iş bu sözleşme akd olunmuştur.
2- İş bu sözleşmeye konu konaklama ile ilgili bilgiler Tüketici tarafından sistemden incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Rezervasyonun her aşamasında veya rezervasyon yapıldıktan sonra konaklama bilgileri Tüketici tarafından internet sayfasından yazdırılabilir. Konaklama bedeli ve ödeme şekli internet sitesi üzerinde rezervasyon tamamlanmadan Tüketici tarafından görülür ve Tüketici kendi isteğine bağlı olarak ödeme seçeneklerinden birini tercih eder. Tüketici kredi kart bilgilerini sisteme girerek ödemesini tamamlar. Kredi kart bilgilerinin girileceği sistem uluslararası güvenlik yazılımınca korumalı durumda olup, herhangi bir şekilde bilgilerin görülmesi veya kopya edilmesi mümkün değildir. Ancak Tüketicinin bilgisayarında bulunacak virüs vb. yazılımları ile veya Tüketicinin ihmalinden kaynaklanan nedenlerle üçüncü kişiler tarafından ele geçirilebilecek şifreleri ve bilgileri ile sistemden işlem yaptırılması ve bu yüzden Tüketicinin uğrayabileceği zararlardan ORJİNAR Travel’ın herhangi bir ceza-i şart ve tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı gibi bu nedenlerle oluşabilecek zararları da üyeye rücu etme hakkı bulunmaktadır.
3- İptal, Devir ve Değişiklikler;
* İnternet üzerinden yapılan rezervasyonlarda iptal ve değişiklikler için Destek hattı (+0242 349 70 80) ile irtibata geçilmesi veya online@orjinartravel.com adresine geçerli gerekçenin gönderilmesi gerekmektedir. İptal ve değişikliklerde aşağıdaki kurallar uygulanır;
a- Tüketicinin tesise giriş tarihinden 15 gün kalaya kadar rezervasyonunun iptalini talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilmekle birlikte aynı bildirim süresi içinde kalmak şartıyla rezervasyonda yapılacak değişikliklerde arada maddi bir fark doğması durumunda bu farkın tüketiciden tahsil edileceği hususu Tüketici tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir. Tüketici, rezervasyonunu kendisinin veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebeple tesise girişten 15-7 gün öncesine kadar yapacağı iptal ve değişikliklerde toplam bedelin %35’inden, tesise girişten 7 günden az bir süre kala yapılacak iptal ve değişikliklerde ise toplam bedelin tamamından sorumlu olup bu bedelleri ORJİNAR Travel’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
b- Tüketici erken rezervasyon döneminde almış olduğu indirimli üründe herhangi bir sebeple iptal veya değişiklik yaptırmak isterse tesise girişten 7 gün öncesine kadar toplam bedelin % 35’ini 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını ORJİNAR Travel’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
c- Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
d- Tüketici tesise girişten 7 gün öncesine kadar ,satın aldığı koşullarla sınırlı olmak kaydıyla, konaklamasını istediği kişiye devredebilir. Devreden bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devralan ile beraber müteselsil sorumludur.
e- Tüketici rezervasyonundaki tarih haricindeki değişiklik taleplerini alınan hizmetin başlangıç tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar ORJİNAR Travel’a bildirmek kaydı ile değerlendirmeye alınır. Değişiklik talepleri ORJİNAR Travel ile işbirliği yaptığı tesisin inisiyatifinde olduğundan gerçekleşemeyen değişiklik taleplerinden dolayı ORJİNAR Travel’a herhangi bir itirazda bulunulamaz veya sorumlu tutulamaz.
f- Konaklama veya tur kayıt başlangıcından sonra gelen erken çıkış talebi, ilgili otelin onayı ile değerlendirilir, otelden erken ayrılma halinde ücret iadesinin yapılıp yapılmayacağı, otelin ve ORJİNAR Travel’ın inisiyatifinde olduğundan bu konuda ORJİNAR Travel’a bir talep ve itiraz yöneltilemez. Otelden erken ayrılma halinde Tüketici ORJİNAR Travel’a tüm ödemeyi yapmayı kabul eder.
g- İş bu sözleşmeye göre ücret kesintisi yapılmayacak değişiklik ve iptaller en fazla iki defa yapılabilir. Daha fazla sayıda değişiklik talep edilmesi halinde Tüketici, değişiklik veya iptal talebinde bulunduğu rezervasyonla ilgili tam ücreti ödemekle mükelleftir.
4- ORJİNAR Travel, Tüketicinin konaklama yapacağı tesise gidemeyeceğini/ulaşamayacağını yazılı olarak bildirmemesi durumunda Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları konaklamanın başlangıç tarihinden sonraki 24 saatin bitiminde iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5- Kayıt anında Madde 2’de belirtildiği şekilde Tüketici tarafından belirtilen seçeneklerle rezervasyon bedelinin tamamı tahsil edilmektedir. Tahsilatlar visa ve master kart ile yapılmaktadır.
6- İnternet üzerinden yapılan ödemelerde ortaya çıkacak iadeler rezervasyon sırasında kullanılan kredi kartına yapılır.
7- Faturalar rezervasyon esnasında Tüketici tarafından fatura adresi bölümünde belirtilen adrese gönderilir. Şayet fatura adresi bölümü boş bırakılmış ise iletişim bilgileri adresine fatura gönderilir. Faturanın; yanlış adres belirtilmesi veya teslim edilecek kişinin belirtilmemesi yada belirtilen adreste bulunamamasından kaynaklanan, yapılamayan teslimatlarından ORJİNAR Travel sorumlu değildir.
8- Çocuk indirimleri ebeveyn ile aynı odada konakladıklarında geçerlidir. Çocuklu ailelerin rezervasyonlarında Tüketici tarafından beyan edilen çocuk yaşı dikkate alınır. Ancak çocuğun, otele giriş kayıt esnasında tesis görevlisi tarafından talep edilen çocuk kimliğindeki yaşı ile beyan edilen yaşı arasında fark tespit edildiği taktirde, aradaki fiyat farkı Tüketici tarafından tesise veya ORJİNAR Travel’a ödenerek gerekli değişiklik yapılır.
9- Tüketicinin satın almış olduğu konaklamanın başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal dışındaki sebeplerden ORJİNAR Travel sorumludur. ORJİNAR Travel gerekli olan hallerde Tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında Tüketici’ye verilen ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin Tüketici tarafından alınıp, kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketicinin bedel iadesini ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.
10- Tüketici şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak ORJİNAR Travel yetkilisine bildirmek zorundadır. Tüketici tarafından bu şekilde herhangi bir yazılı bildirim yapılmadan hizmetin kusurlu ifa edildiği gerekçesi ile konaklamanın devam ettiği süre zarfında tesisin terk edilmesi halinde hizmetin alıp kullanmış olduğu hususu tüketici tarafından kabul ve taahhüt edilmiştir.
Ayrıca Tüketici konakladığı tesisi, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, tesisi terk ettiğini ORJİNAR Travel yetkilisine ve konakladığı tesise sebepleri ile birlikte tesisi terk ettiği gün yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde Tüketici tesisi terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.
11- Tüketici (ler), otele varış saatleri ne olursa olsun odalara yerleşmenin en erken 14:00’de mümkün olabileceğini, çıkış günü ise tesisten ayrılış saatine bakılmaksızın odaların en geç saat 12:00’de boşaltılması gerektiğini ve tesiste alacakları ekstra yiyecek-içecek ve sistem dışı hizmetlerin ücretlerinin kendilerine ait olduğunu şimdiden kabul etmiş sayılırlar.
12- Mücbir sebepler; olumsuz hava koşulları, yol engeli, terör, grev-lokavt, savaş ihtimali, sel, yangın, öngörülemez teknik hususlar vb. haller mücbir sebep sayılıp bu gibi nedenler ile konaklamanın başlamaması veya devamına engel teşkil eden hallerden dolayı ORJİNAR Travel konaklamayı iptal edebilir veya aynı kategori ve nitelikte aynı bölgede veya başka bir bölgede başka konaklama tesisi ile değiştirebilir. Bu gibi durumlarda Tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
13- Bayram, Yılbaşı vb. gibi sanatçılı olarak ilan edilerek satılan paket programlarımızda otelin iradesi dışında oluşan (sanatçının hastalanması vb.) durumlarda otel sanatçı değişikliği yapma hakkını saklı tutar.
14- ORJİNAR Travel’ın sözleşmeye kısmen veya tamamen uymaması durumunda ödenecek tazminatın hesaplanmasında TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uygulanır.
15- Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıkların çözümünde TÜRSAB Tahkim Kurulu yönetmelik hükümleri geçerlidir.Orjinar Travel © 2015 Her hakkı saklıdır
tasarım crea cosmic / programlama mescomedia
callme